Vízveszteség-elemzés, a rejtett szivárgások felkutatása

VÍZVESZTESÉG MÉRÉS, ELEMZÉS

A HÁLÓZATI VESZTESÉG kényszerű velejárója minden csőhálózat-üzemeltetésnek. A veszteség döntő részét a rejtve maradó haszontalan vízelfolyások alkotják, melyek a vezetékek, csőkötések és szerelvények apró sérüléseiből adódnak. (Nyomás alatt a legapróbb csősérüléseken is több száz vagy ezer m3 víz folyhat el havonta észrevétlenül.)

A vízveszteség mérése és megszüntetése, ill. elfogadható szinten tartása a hálózatüzemeltetők egyik legfontosabb és legnehezebb feladata. Ma már a növekvő energia- és vízárak is fokozottan ösztönöznek a rendszeres hálózat-ellenőrzésre.

Cégünk fő profilja a vízveszteség-elemző mérőkocsikkal éjjel-nappali munkában végzett VESZTESÉGMÉRÉS, azaz a hibátlan és a sérült hálózat-részek lokalizálása, a sérült hálózatrészek veszteségértékének pontos meghatározása, valamint a veszteséget okozó REJTETT SZIVÁRGÁSOK FELKUTATÁSA.

A VESZTESÉGMÉRÉS a vízveszteség-elemző módszerrel történik, a mérőkocsikban elhelyezett nyomásmérők és indukciós átfolyásmérők adatainak folyamatos regisztrálásával és feldolgozásával. A mérések a fogyasztók megzavarása nélkül, a vízellátás folyamatos biztosításával folyik.

 

 

REJTETT SZIVÁRGÁSOK ÉS CSŐTÖRÉSEK HELYÉNEK FELKUTATÁSA

...hallgat a felszín, fecseg a mély…

                                     (József Attila után szabadon)

A vízveszteség-elemző módszer lehetővé teszi, hogy a sérült vezetékszakaszt két tolózár közé szűkítsük. A hiba pontos helyének lokalizálására számos – különböző célú és különböző elven működő – módszer áll rendelkezésre.

A műszerek többsége akusztikus elven működik, mivel a sérülésen nyomás alatt kilépő víz tovaterjedő hangrezgést kelt a csőben áramló vízben, a csőfalban, valamint a vezetéket körülvevő talajban. A hangrezgéseket érzékelő ELEKTROAKUSZTIKUS LEHALLGATÁST kontakt és talajmikrofonokkal végezzük, melyek frekvenciaszűrőkkel, erősítővel és adattárolóval vannak ellátva.

A KORRELÁCIÓS MÉRÉSTECHNIKA olyan akusztikus eljárás, mely a rezgések csőfalban, vagy vízben való terjedésének időmérésén alapul, és számítógépes korrelációs számítással jelöli ki a hiba pontos helyét.