Tulajdonosi struktúra

Társaságunk tulajdonosi összetétele jelenleg

- 4 fő természetes személy (75,54%)

- Fővárosi Vízművek Zrt. (24,46%).