Együttműködés a Fővárosi Vízművekkel

Cégünk mérnőkei, technikusai a Fővárosi Vízművek hálózat-diagnosztikai mérőcsoportjaként 1978-ban kezdte a fővárosi vízhálózat vizsgálatát. A mérőcsoport  több magyarországi vízműnél segítette a helyi mérőcsoportok megalakítását, múszereinek kiválasztását, oktatta használatát és végezte a vízveszteség-elemző módszer betanítását. 

Az AquAcust Kft. 2014. óta a Fővárosi Vízművek Zrt. leányvállalataként folytatja hálózatdiagnosztikai tevékenységét. 

Hosszútávú együttműködési szerződésünkön keresztül folyamatos vízveszteszteség-mérési munkánkkal és a rejtett szivárgásokat, csőtöréseket felderítő tevékenységünkkel szolgáljuk Budapest Főváros és annak agglomerációjának biztonságos vízellátását. Évente kb. 800 km vízvezeték diagnosztikai vizsgálatát végezzük el.

Az eltelt évek alatt kb. ötször vizsgáltuk le a Fővárosi Vízművek által üzemeltetett ivóvíz-hálózatot, megelőzve ezzel számos nagy erejű csőtörést, hosszan tartó vízhiányt, vízfertőzést.

Köszönettel tartozunk elődeinknek, alapítóinknak, azoknak a vízhálózati mérnököknek, vezetőknek, akik felismerték a diagnosztikai mérések jelentőségét, segítették a mérőcsoport megalapítását, munkáját, máig tartó boldogulását a legnehezebb körülmények között is.

 

 

 

 

Tiszteletünk jeléül, bár a teljesség igénye nélkül, álljon itt elődeink, alapítóink, munkatársaink, barátaink neve:

- Somos Éva okl. építőmérnök, Fővárosi Vízművek Hálózatdiagnosztikai csoportvezető, az AquAcust Kft. alapítója

- Becker Károly okl. építőmérnök, Fővárosi Vízművek Hálózatüzemeltetési osztály, Wein János díjas mérnök

- Frommer Miklós, a Fővárosi Vízművek nyugalmazott főmérnöke

- Zimmer Péter okl. építőmérnök, Hálózatüzemeltetési osztály, Wein János díjas mérnök

- Sós József építőmérnök, a Fővárosi Vízművek Hálózatüzemeltetési Osztályának volt vezetője

- Gyulafi Gyula építőmérnök, a Fővárosi Vízművek Hálózatüzemeltetési Osztályának volt vezetője

- Várszegi Csaba, a Fővárosi Vízművek nyugalmazott műszaki igazgatója 

- Dr. Szőke Ferenc, a Fővárosi Vízművek nyugalmazott vezérigazgatója

- Dr. Papp Mária, a Fővárosi Vízművek volt igazgatósági tagja, a MAVÍZ (VCsOSzSz) nyugalmazott főtitkára

- Haranghy Csaba, a Fővárosi Vízművek volt vezérigazgatója

- Csörnyei Géza, a Fővárosi Vízművek üzemeltetési igazgatója

- Keszler Ferenc, a Fővárosi Vízművek vezérigazgatója